Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Chứng Khoán Phái Sinh là gì? Hợp đồng tương lai (hướng dẫn chi tiết)

chung khoan phai sinh la gi

Chứng khoán phái sinh là gì ? Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở (cổ phiếu, chỉ số vn30…). Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối […]

error: Content is protected !!