Chỉ số EPS là gì? Ý nghĩa chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán

admin
27-07-2021

Chỉ số EPS là gì ?

Chỉ số EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp. Có nhiều cách gọi EPS: “lợi nhuận” trên mỗi cổ phiếu, “lãi cơ bản” trên một cổ phiếu hoặc “thu nhập” trên mỗi cố phiếu.

Công thức tính EPS

EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành.

Ví dụ: nếu một công ty có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lợi nhuận sau thuế (Earning) của công ty là 100 tỷ, thì cổ phiếu đó sẽ có EPS = 100 tỷ lợi nhuận/100 triệu cổ phiếu = 1.000đ ;

Tức là một cổ phiếu mang lại lợi nhuận là 1.000đ, hay “thu nhập” trên mỗi cổ phiếu là 1.000đ.

Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Phân biệt EPS cơ bản và EPS pha loãng

Chỉ số EPS bao gồm 2 loại: EPS cơ bản (basic EPS) và EPS pha loãng (Diluted EPS)

EPS cơ bản (Basic EPS): Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu.

EPS cơ bản được sử dụng phổ biến hơn, được tính theo công thức ở trên.

EPS pha loãng (Diluted EPS): Lãi suy giảm trên 1 cổ phiếu.

EPS pha loãng chính xác hơn vì:

Các doanh nghiệp đôi khi cần tăng vốn nên họ phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu phát hành thêm, cổ phiếu ưu đãi, các quyền mua có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong tương lai.

Khi đó, EPS của doanh nghiệp này sẽ thay đổi, do số lượng cổ phiếu phổ thông tăng lên nhưng lợi nhuận vẫn giữ nguyên. Lúc này, nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm đến EPS cơ bản, mà bỏ qua các yếu tố trên để tính toán EPS tương lai có thể dẫn đến sự thiếu chính xác.

Vì vậy, báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp buộc phải trình bày cả hai chỉ tiêu EPS cơ bản và EPS pha loãng.

chỉ số EPS là gì

Ý nghĩa của chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán

EPS là chỉ số phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. EPS cũng được dùng để tính nhiều chỉ số tài chính quan trọng khác như P/E, ROE.

EPS càng cao càng tốt, chứng tỏ công ty đang phát triển mạnh và kiếm được nhiều lợi nhuận.

Cần chú ý nếu công ty tiến hành chia tách cổ phiếu (trả cổ tức bằng cổ phiếu). Điều này sẽ làm giảm EPS do số cổ phiếu lưu hành tăng lên (EPS giảm k có nghĩa là công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu xong thì cổ phiếu sẽ bị giảm giá). Khi đó số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư đang nắm giữ sẽ tăng lên và thị giá của cổ phiếu sẽ bị giảm với tỷ lệ tương ứng à tài sản của nhà đầu tư đó k thay đổi ở thời điểm hiện tại.

Chỉ số EPS nên được xem xét trong một giai đoạn dài để đánh giá sự ổn định và khả năng tăng trưởng, qua đó sẽ thấy được hiệu quả hoạt động của công ty.

EPS không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với lợi nhuận sau thuế. Nếu công ty tăng vốn bằng cách phát hành thêm 10% số lượng cổ phiếu mà lợi nhuận tăng thêm không đủ 10% thì EPS sẽ giảm.

 

Bài viết liên quan

Chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select là...

admin
12-02-2022
Đặc điểm chỉ số VN Diamond, VNFIN LEAD, VNFIN SELECT và danh mục cổ phiếu thành phần

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán

admin
09-01-2022
Cách mở tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí qua app MBS Mobile

Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua nhóm Zalo

admin
27-10-2021
Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua Room Zalo

Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

admin
27-10-2021
Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân