ROE là gì? Ý nghĩa chỉ số ROE

admin
27-07-2021

chỉ số ROE là gì

1. Chỉ số ROE là gì?

ROE là viết tắt của từ Return On Equity, thường gọi là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. ROE là hệ số rất quan trọng đối với các cổ đông, là thước đo chính xác để đánh giá khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích so sánh mức sinh lời hàng quý hàng năm của một doanh nghiệp, hoặc so sánh các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Tỷ lệ ROE càng cao chứng tỏ công ty càng sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông. Có nghĩa công ty biết cách cân đối giữa vốn cổ đông và vốn vay để khai thác lợi thế cạnh tranh trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Vì vậy những cổ phiếu ROE càng cao thì càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

2. Công thức tính chỉ số ROE

ROE = Lợi nhuận sau thuế (Earnings) / Vốn chủ sở hữu (Equity) * 100%

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế: là lợi nhuận ròng dành cho cổ phiếu thường (nằm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp. (nằm trong bảng cân đối kế toán)

Ví dụ:

3. Ý nghĩa chỉ số ROE?

ROE là chỉ tiêu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm vì ROE cho thấy khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn bỏ ra để đầu tư vào công ty.

Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì khả năng sử dụng vốn càng có hiệu quả. Những cổ phiếu có ROE cao thường được nhà đầu tư ưa chuộng hơn, thông thường những cổ phiếu có chỉ số ROE cao thì thị giá cũng cao.

Một doanh nghiệp có chỉ số ROE ổn định ở mức cao có thể được xem như một dấu hiệu cho thấy công ty đang sử dụng vốn hiệu quả. Tuy nhiên, để có thể đánh giá chính xác hơn, bạn cần lưu ý ROE ở mỗi ngành nghề ít nhiều sẽ có sự khác biệt. Ví dụ với ngành mang tính phòng thủ cao như ngành hàng tiêu dùng thì chỉ số ROE nên lớn hơn 15. Còn với với ngành Công nghệ thông tin, có quy mô tài sản tương đối nhỏ so với doanh thu thì chỉ số ROE nên lớn hơn 20%.

ROE FPTChỉ số ROE của CTCP FPT từ năm 2017-2020

4. Chỉ số ROE bao nhiêu là tốt?

Một trong những tiêu chí đánh giá công ty có đủ năng lực tài chính theo chuẩn quốc tế, thì chỉ số ROE phải đạt mức tối thiểu 15%.

Đây là tiêu chí rất quan trọng để Warren Buffett lựa chọn công ty, ông muốn công ty có ROE >= 15%.

Theo tiêu chí CANSLIM của Wiliam O’Neil thì ROE của doanh nghiệp cũng phải tối thiểu 15%.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tính toán ROE bình quân theo năm, ít nhất là 3 năm. Từ đó sẽ đánh giá được sự ổn định và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Vậy: ROE >15% duy trì ít nhất 3 năm thì được đánh giá doanh nghiệp có tình hình kinh doanh ổn định.

Ngoài ra, khi tính toán ROE bạn cũng nên đánh giá các yếu tố tác động đến ROE để phân tích, Chỉ số ROE được tạo nên từ tích của 3 yếu tố:

ROE = lợi nhuận biên X vòng quay tài sản X đòn bẩy tài chính

Sự thay đổi của 3 yếu tố đều ảnh hưởng đến chỉ số ROE, nhà đầu tư sẽ hiểu được lý do và tìm ra được những cổ phiếu tăng trưởng ổn định.

Kết luận: ROE >15% + ROE tăng trưởng + Duy trì ít nhất 3 năm => Doanh nghiệp tốt.

5. Mối liên hệ giữa ROE và các chỉ số tài chính khác

Nhà đầu tư thường thấy ROE và ROA được đánh giá cùng nhau.

ROA (Return on Assets)  = Lợi nhuận / Tài sản

ROA và ROE chỉ khác nhau ở mẫu số: A là tài sản, còn E là vốn chủ sở hữu.

Công thức: Đòn bẩy tài chính = ROE/ROA = Tài sản / Vốn chủ sở hữu

Thông thường một doanh nghiệp tốt thì đòn bẩy tài chính sẽ ở mức hợp lý. Mối quan hệ của ROA và ROE là thông qua hệ số nợ. Nợ thì càng ít càng tốt, sẽ tốt hơn nếu Nợ / Vốn chủ sở hữu < 1.

Ngoài ra còn có những chỉ số liên quan đến ROE như ROI, ROIC…

6. Những lưu ý khác về chỉ số ROE

– Khi phân tích không nên chỉ đánh giá riêng ROE, cần kết hợp với các chỉ số tài chính khác để được hiệu quả tốt hơn.

– Chỉ số ROE hoàn toàn có thể bị bóp méo nếu như doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ để làm giảm vốn chủ sở hữu, khi đó lợi nhuận không đổi nên sẽ tăng ROE lên hoặc sẽ tăng lợi nhuận bằng các thủ thuật kế toán nhằm tăng ROE, khi đó nhà đầu tư sẽ “mắc lừa” khi chỉ tập trung tìm kiếm cổ phiếu có ROE cao.

 

 

 

Bài viết liên quan

Chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select là...

admin
12-02-2022
Đặc điểm chỉ số VN Diamond, VNFIN LEAD, VNFIN SELECT và danh mục cổ phiếu thành phần

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán

admin
09-01-2022
Cách mở tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí qua app MBS Mobile

Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua nhóm Zalo

admin
27-10-2021
Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua Room Zalo

Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

admin
27-10-2021
Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân