Các loại lệnh giao dịch, lệnh ATO ATC MP LO là gì?

admin
18-07-2021

Lệnh giao dịch ATO ATC MP LO là gì

Các loại lệnh giao dịch, lệnh ATO ATC MP LO là gì?

Lệnh giới hạn LO (Limit order)

Lệnh giới hạn - Limit order, viết tắt là LO. Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại 1 mức giá chỉ định hoặc tốt hơn.

Ưu điểm của lệnh giới hạn là giúp cho nhà đầu tư có thể mua hoặc bán được cổ phiếu ở 1 mức giá cụ thể do nhà đầu tư xác định trước. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng lệnh giới hạn là không có sự đảm bảo là lệnh sẽ được thực hiện và nhà đầu tư có thể bị lỡ cơ hội.

Thực tế có nhiều nhà đầu tư sử dụng lệnh giới hạn hàng ngày nhưng họ không biết đó là lệnh giới hạn. Ví dụ nhà đầu tư đặt lệnh mua 1000 cổ phiếu FPT giá 30, hoặc đặt lệnh bán 2000 cổ phiếu GAS giá 50, đó chính là lệnh giới hạn LO. Tóm lại lệnh LO là loại lệnh mà nhà đầu tư sẽ sử dụng nhiều nhất trong quá trình đầu tư.

 

Lệnh ATO (At The Open)

Thời gian giao dịch phiên ATO: 9h-9h15

Lệnh ATO chỉ được đặt trong 15 phút đầu. Tại cột khớp lệnh ở giữa bảng giá, nếu chưa đến phút 15, hệ thống sẽ tính toán khối lượng và giá khớp lệnh dự kiến. Đúng phút thứ 15, tất cả các lệnh LO và ATO sẽ được khớp để xác định giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn LO, tuy nhiên lệnh sẽ bị hủy nếu không được thực hiện (trong trường hợp cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn đầu phiên và không đủ khối lượng khớp cho lệnh ATO đối ứng).

Khi đặt lệnh mua hoặc bán ATO, nhà đầu tư chỉ cần nhập khối lượng và chữ ATO vào ô giá.

Lưu ý: Không được hủy lệnh trong phiên ATO, bất kể là lệnh ATO hay lệnh giới hạn LO.

Nguyên tắc khớp lệnh:

Trình tự xác định giá và khối lượng giao dịch trong trường hợp có lệnh ATO như sau: Cộng tích luỹ khối lượng đặt mua và đặt bán của tất cả các lệnh ATO và lệnh giới hạn LO, xem có bao nhiêu cổ phiếu thỏa mãn điều kiện khớp lệnh của cả bên mua và bên bán (điều kiện: mua với giá giới hạn hoặc thấp hơn, bán với giá giới hạn hoặc cao hơn, lệnh ATO chấp nhận mua hoặc bán bằng mọi giá). Từ đó chọn ra 1 mức giá có khối lượng khớp lệnh lớn nhất, đó chính là giá mở cửa.

Với lệnh ATO nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận mua chứng khoán theo giá thị trường, và như vậy khó tránh được những biến động mạnh của giá cổ phiếu.

 

Lệnh ATC (At The Close)

Lệnh ATC cũng tương tự như lệnh ATO, chỉ khác là lệnh ATC được đặt trong 15 phút cuối của ngày giao dịch. Thời gian diễn ra phiên giao dịch ATC để xác định giá đóng cửa: 14h30-14h45.

Ví dụ: cổ phiếu BID

 

Lệnh thị trường MP (Market Order)

Lệnh thị trường MP là lệnh mua (hoặc bán) khớp luôn mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại (khi đặt lệnh, bạn chỉ cần ghi MP vào ô giá). Nếu lệnh MP khớp hết khối lượng tại 1 mức giá mà vẫn không đủ, lệnh sẽ tự động khớp tiếp KL ở các bước giá tiếp theo (khớp hết KL ở Giá 1 vẫn không đủ, sẽ khớp luôn KL ở Giá 2, nếu Giá 2 vẫn không đủ sẽ khớp tiếp sang Giá 3...). Trường hợp lệnh MP mua hết giá trần hoặc bán hết giá sàn mà vẫn không đủ thì số lượng còn lại sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn chờ mua ở giá trần hoặc chờ bán ở giá sàn. (Lưy ý: Không thể đặt lệnh MP trong phiên ATO và ATC).

 

Lệnh MTL MOK MAK là gì?

Có thể thấy ở bảng trên, riêng sàn HNX có thêm 3 loại lệnh MTL/MOK/MAK. Đây là 3 loại lệnh thị trường, gần giống với lệnh MP, tức là khớp luôn mức giá tốt nhất, tuy nhiên điểm khác biệt với lệnh MP như sau:

Lệnh Thị trường MTL: là Lệnh Thị trường sau khi khớp nếu còn dư thì Phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh Giới hạn LO.

Lệnh Thị trường MOK: là Lệnh Thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì Lệnh sẽ bị hủy ngay trên Hệ thống trước khi vào đến Bảng giá.

Lệnh Thị trường MAK: là Lệnh Thị trường có thể được hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi Khớp lệnh.

Tóm lại ở phần này, bạn chỉ cần biết cách sử dụng lệnh LO, ATO/ATC và lệnh MP là đã đủ để sử dụng trong suốt quá trình đầu tư. Bạn không nhất thiết phải sử dụng lệnh MTL MOK MAK.

Tìm hiểu thêm: Khóa học chứng khoán online hàng đầu Việt Nam

 

 

Bài viết liên quan

Chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select là...

admin
12-02-2022
Đặc điểm chỉ số VN Diamond, VNFIN LEAD, VNFIN SELECT và danh mục cổ phiếu thành phần

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán

admin
09-01-2022
Cách mở tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí qua app MBS Mobile

Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua nhóm Zalo

admin
27-10-2021
Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua Room Zalo

Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

admin
27-10-2021
Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân