Phương thức thanh toán

admin
15-07-2021

- Sản phẩm: Video chia sẻ kinh nghiệm đầu tư chứng khoán (trực tuyến)

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Quy trình thực hiện thanh toán:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên website và đăng nhập. 

Bước 2: Tìm hiểu thông tin sản phẩm tại đây

Bước 3: Lựa chọn gói sản phẩm "Học thử" hoặc "Trọn gói"

Bước 4: Lựa chọn tài khoản ngân hàng, kiểm tra thông tin sản phẩm và thanh toán

Bước 5: Kiểm tra thông tin đăng ký sản phẩm được gửi vào email của khách hàng, sau đó xem video sản phẩm tại đây