Phương pháp đầu tư Warren Buffett

Phương pháp đầu tư Warren Buffett

16/07/21
Bởi: Robert G. Hagstrom
Thể loại: Sách tiếng việt
170 trang
Chia sẻ sách hay Download

Một số nội dung chính trong cuốn sách:

Trình bày ngắn gọn tiểu sử của Warren Bufett, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay.

Tiết lộ những yếu tố và sự kiện hình thành nên triết lý đầu tư của Warren Buffett.

Phác họa các nguyên lý kinh doanh, quản lý tài chính và giá trị hình thành nên phương pháp đầu tư của Warren Buffett.

Phân tích quá trình quản lý danh mục đầu tư.

Thảo luận khái niệm tâm lý tiền bạc và cách Warren Buffett sử dụng khái niệm này để tránh những sai lầm thông thường trong đầu tư.

Sách liên quan