Chính sách bảo mật thông tin

admin
15-07-2021

 

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm mục đích tạo tài khoản đăng nhập cho khách hàng, ngoài ra còn để liên hệ với khách hàng khi công ty nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng qua tin nhắn hoặc email của công ty.

Thông tin website yêu cầu khách hàng cung cấp bao gồm: họ tên, số điện thoại liên lạc, email.

Thông tin của khách hàng được thu thập tại mục "Đăng ký" trên website.

 

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Website Laikep.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp vào những mục đích sau:


c) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách sẽ được lưu trữ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng và sẽ bị hủy khi có yêu cầu từ khách hàng. Ngoài ra, dữ liệu cũng sẽ bị hủy khi công ty giải thể hoặc bị phá sản.

 

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin của khách hàng

Công ty không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kì bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tự do chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm đơn vị phát triển website, quản trị, sao lưu, quản lý thông tin và/hoặc các dịch vụ khác liên quan tới việc bảo trì và/hoặc vận hành của trang web), và điều này có thể sẽ đòi hỏi chúng tôi phải chuyển giao và/hoặc lưu trữ thông tin trong các cơ sở dữ liệu của họ. Việc khách hàng truy cập và/hoặc sử dụng trang website có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với sự chỉ định nói trên về việc bảo mật và/hoặc chuyển giao thông tin.


đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin


e) Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân 

Thông tin của khách hàng được thu thập khi đăng ký tài khoản trên website. Sau khi đăng ký tài khoản, khách hàng có thể đăng nhập và quản lý cũng như chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong trang “Quản lý tài khoản”. Trường hợp khách hàng không tự chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình được, khách hàng có thể liên hệ qua email Laikepvn@gmail.com để được hỗ trợ.

 

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khi thông tin bị sử dụng sai mục đích

Nếu khách hàng nghi ngờ về việc bị lộ thông tin cá nhân, hoặc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích... Khách hàng vui lòng gửi khiếu nại đến địa chỉ email Laikepvn@gmail.com ; hoặc liên lạc đến hotline 0369.86.6969. Ban quản trị website sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng qua email hoặc qua hotline.

 

Lưu ý: